Siirry pääsisältöön

Tekstit

Näytetään blogitekstit, joiden ajankohta on syyskuu, 2020.

Syy-seuraussuhteiden ymmärtäminen KuVilla

Toiseen asemaan asettuminen ja erilaisten syiden ja siitä syntyvien seurausten ymmärtäminen voi olla lapselle vaikeaa ja myös kaikkien lasten sitä tulisi opetella. Erilaisten syy-seuraussuhteiden ymmärtäminen vaatii lapselta paljon kykyä ajatella ja ymmärtää toisen lapsen ajatuksia erilaisissa tilanteissa. Miten tällaisten taitojen vahvistumista voidaan KuVilla vahvistaa. Alustat sisältävät alustuksen ja tilanteeseen liittyviä tarkentavia kysymyksiä. Kuvaan liittyviin kysymyksiin tarkentavaa ja havainnollistavaa kuvallista materiaalia 😚 Linkki alusta materiaaliin:  https://drive.google.com/file/d/1Dbmo6LUlEijARoBP0dqWOf4pvL03uNJq/view?usp=sharing Linkki tarkentaviin kysymyksiin:  https://drive.google.com/file/d/1fekxF27GBTFqsw650wqbWoEx3Oltu8Sp/view?usp=sharing Linkki materiaaliin:  https://drive.google.com/file/d/1V2Jnb4cO8jzHfhJeix7gBfTNPTFXqiAV/view?usp=sharing

Syksyisiä tehtäviä KuVilla

  Erilaisia syksyisiä tehtäviä, joissa harjoitellaan olennaisten yksityiskohtien poimimista kuvasta. Asioiden yhdistelemistä toisiinsa, käyttötarkoitusten ymmärtämistä, lukuja ja lukumääriä. Viimeisessä tehtävässä pohditaan vielä karhun talviunille menemistä 😘 Linkki materiaaliin:  https://drive.google.com/file/d/1EJKP264reQ0pGf2FqhyxpKqEUkdQak_j/view?usp=sharing

Mieti kuvan perusteella

Usein on sellaisia tehtäviä, joissa jokin pieni sana edessä muuttaa merkitystä kokonaan. Tämän tyyppisiä asioita voidaan harjoitella tämän kaltaisilla tehtävillä.  Lapsi saattaisi helposti ajatella esimerkiksi niin, että linnassa on juhlat ketä on kutsuttu, vaikka tehtävässä kysyttiin sitä, että ketä ei ole kutsuttu juhliin. Tarkkaavaisuuden suuntaaminen olennaiseen yksityiskohtaan, joka luo tehtävälle merkityksen on tärkeää.  Linkki materiaaliin:  https://drive.google.com/file/d/1I4h9sFMuhipkvMnFmj0pEsTTUbuW-qOn/view?usp=sharing

MieliKuVilla

Usein omassa työssä toteutan tuokioiden rakennetta niin, että viimeisenä pidän lapsille pienen rentoutuksen, joka kehollisten harjoitusten kautta tai sitten mielikuvien kautta. Kuvallista ja visuaalista materiaalia mielikuvien luomiseen on mielestäni olemassa aika vähän ja siksi KuVilla ja Koodi varhaiskasvatuksesta päättivät panostaa tähän teemaan yhdessä. MieliKuVilla -materiaali sisältää sekä videoita, että kuvia, joiden kautta mielikuvaa pyritään rakentamaan ja syventämään. Oletko esimerkiksi kävellyt riippusillalla, jonka alla virtaa koski? Miltä sinusta tuntuisi mielikuvissa mennä kävelemään tuota siltaa pitkin? KuVilla materiaalin kautta se on mahdollista 😊 Videot ja käytetyt kuvat ovat KuVillan ja Koodi varhaiskasvatuksesta -sivuston ottamia, joten siinäkin mielessä materiaali on tekijöidensä näköinen. Meri ja metsä näkyy molempien rauhoittavissa mielikuvissa.  Mielikuvilla tabletille videoiden muodossa  Voit käyttää materiaalia tabletilla ja antaa lapsen vaikka valita haluama

KuVilla ja pöllöilyä... ja vähän myös sammakkokuningasta

Pöllötehtäviä ja vähän sammakkokunigasta. Perinteisestä kynätehtävästä, hahmottamiseen ja kuvan katsomiseen. Näissä tehtävissä paljon KuVillaa varten suunniteltua ja tehtyä materiaalia. Kiitos Marikalle 💝😍 Linkki materiaaliin:  https://drive.google.com/file/d/1_Hjnr5SJYMtWAQk-ENBB_KEGauSBon07/view?usp=sharing Linkki materiaaliin:  https://drive.google.com/file/d/1SEahWMvyjomNGlHgBBt0Eukj3ONHyN2Z/view?usp=sharing

Syksyinen lauluhetki QR-koodein

  Syksyisen laulutuokion voi pitää QR-koodein. Koodit kannattaa leikata erillisiksi ja antaa lasten, vaikka etsiä ne yksi kerrallaan. Lauluihin voi helposti liittää mukaan myös erilaista toiminnallisuutta ja visuaalista maailmaa. Lounatuulen laulun kohdalla esimerkiksi voisi olla mielenkiintoista, jos kaiuttimia olisi eri puolilla tilaa ja  tuulen ääni kaikuisi niiden kautta. Tai mielikuvissa voitaisiin pohtia sitä, minkälainen on oravan pesä ja siellä nukkuva pieni orava. Mielikuvien luomisen harjoitteleminen on lapselle tärkeää, koska mielikuvien luominen ei vielä rakennu itsessään.  Musiikkihetkessä voi hyödyntää kuvallista alustaa. Ensin voi käydä lasten kanssa läpi erilaisia asioita, jotka kuvallisesta alustasta löytyvät ja nimetä niitä. Yhdessä lasten kanssa voidaan keskustella siitä, mitkä asiat liittyvät syksyyn.  QR-koodeista aukeaa erilaisia lauluja. Erilaiset QR-koodi korteissa esiintyvät kuvat voidaan vielä erikseen etsiä kuva-alustasta.  Linkki materiaaliin:  https://drive

KuVilla ja kuvan teoriaa

  Artikkeli julkaistiin varhaiskasvatuksen erityisopettajat lehdessä elokuussa 2020. Olen otettu siitä, että minua pyydettiin kirjoittamaan kuvasta ja teoriasta joka pro gradu -tutkielmasta nousi esiin. Kuvaan liittyvä teoria on eri asia kuin kuvan sovellettavuuteen liittyvä kokemuksellinen tieto. Kuvan, visuaalisuuden ja mielikuvien ympärille kietoutuva teoria korostaa niiden merkitystä kaikkien lasten oppimiselle ja kehitykselle. Kuten artikkelissa sanotaan kuva kuuluu kaikille lapsille. Kuvan tulisi tulla osaksi arjen pedagogiikkaa, eikä kuva ilmaannu tuen tarpeen ilmaantuessa.  Artikkeli nostaa esille myös lasta kuvan katsojana. Kuva saa merkityksensä katsojassa. Kuva kuten muutkin kokemukset saavat merkityksensä meidän sisäisten merkitysrakenteiden kautta. Kuva saa aikaan mielikuvaa ja tunteita, jotka ovat meille kaikille yksilköllisiä ja sitä kautta myös kuvalle annettu tulkinnos on. Linkki artikkeliin :  https://drive.google.com/file/d/1bZlNUqIjuxUOfZDq3F_DX1b_mKCKV4Nl/view?usp=

KuVilla ainutlaatuisesti erityinen: Koritehtävät

  Erilaisten koritehtävien tekeminen on yksilöllistä ja riippuu paljon lapsen taidoista ja asetetuista tavoitteista. KuVilla haluaa kuitenkin tarjota muutaman esimerkin siitä, minkälaisia koritehtävät mahdollisesti voisivat olla. Etsi yksittäisten korttien avulla kuva-alustasta oikea kohde. Kuva-alustoja on kaksi erilaista ja ne kannattaa lähteä rakentamaan lapsen kiinnostuksen kohteiden mukaisesti. Linkki materiaaliin:  https://drive.google.com/file/d/1cCNXx-9ElNZcF-1cfnZzQ_9zKemoNYsE/view?usp=sharing

KuVilla ja syksy

  KuVilla ja syksyiset tehtävät Linkki materiaaliin:  https://drive.google.com/file/d/1oGjZmSYS_mwg5SzkpcXapPDSJ5VkwM8w/view?usp=drivesdk KuVilla ja syksyinen muistipeli Linkki materiaaliin:  https://drive.google.com/file/d/1GwlH6gzdbWk7K1SarKTxRJNY0-JbNyUk/view?usp=sharing Linkki materiaaliin:  https://drive.google.com/file/d/1vvzcOm13ajdn7LbOyTmolXBvXsS5pUd9/view?usp=sharing KuVilla syksyiset tehtävät ja käsitteet Linkki materiaaliin blogissa:  https://drive.google.com/file/d/1frd24NRMymdmtLn_IOvOCKYjZWREhDJG/view?usp=sharing KuVilla ja pöllöt Linkki materiaaliin:  https://drive.google.com/file/d/1B2J5TGTp93KtGtbFSVhlQBg1p4iLZ3PF/view?usp=sharing KuVilla syksy ja käsitteet Linkki materiaaliin:  https://drive.google.com/file/d/1QZq_6wBaY0NHdEhXeyXFiABQ2fSd32rF/view?usp=sharing Syksyinen alusta kuvineen ja QR-koodeineen  Linkki materiaaliin: https://drive.google.com/file/d/1mYntqPcIfRYTtknplsx-eupbaZeqGL6S/view?usp=drivesdk Linkki materiaaliin:  https://drive.google.com/file/d/1iRYCYiY