Siirry pääsisältöön

KuVilla opetuksen tukenaMuotojen mukaan värittäminen

Muotojen värit laitettu KuVilla tehtävän viereen, jotta lapsen olisi helpompaa itseohjautua tehtävää tehdessään.Linkki materiaaliin:

https://drive.google.com/file/d/1QnmGagtsV0xTi7yn1bozKzNzGjwM5n7q/view?usp=drivesdk


KuVilla ja satuhahmot

Lapsen kanssa yhteisesti voidaan keskustella totuudesta ja taruista. Mitkä hahmot esiintyvät vain saduissa? Ajattelun taidot vahvistuvat asioiden pohtimisen ja päättelyn kautta.
Harjoitellaan myös sitä, miten hahmot yhdistyvät esineisiin tai asioihin.


Linkki materiaaliin:
 https://drive.google.com/file/d/107nQMbfeeiC74gfrgkU0k_Kjbat-Zq-0/view?usp=drivesdk


Looginen päättely ja KuVilla

Asioiden yhdisteleminen ja yhteyksien etsiminen auttaa loogisen päättelyn kehittymisessä. Tällaisten asioiden harjoittelemisen voi toteuttaa tavalla, jonka lapsi kokee mielekkäänä. Mukaan voi ottaa lapsen kiinnostuksen kohteita ja suosikkihahmoja. 


Linkki materiaaliin: https://drive.google.com/file/d/1mg3MhrgeoBVBXB9BH_Ve8vGd--KPBIaA/view?usp=drivesdk


Numerot 1-10


Linkki materiaaliin:
https://drive.google.com/file/d/119Kb9Y8DxIUKlAANok4fqTsjwKY7adk2/view?usp=drivesdk


Numerot ja KuVilla

Numerotehtäviä, joissa harjoitellaan lukuja ja lukumääriä. Etsitään kuva ja katsotaan sen alla olevaa numeroa, joka kirjoitetaan viivalleLinkki materiaaliin:https://drive.google.com/file/d/1bJRiNW2r6jJIfiERkFEHBv4tdrOzj12v/view?usp=sharing

KuVilla ja looginen päättely


Loogisen päättelyn ja ajattelun taitojen vahvistaminen on yksi varhaiskasvatuksen keskeisistä tehtävistä. Tässä muutama tehtävä KuVilla niiden harjoittelemiseen. 
Linkki materiaaliin: https://drive.google.com/file/d/1vzBurGEjtstQY95mywGcS1v5qkemGMxw/view?usp=sharingKynäharjoitukset KuVilla
Linkki materiaaliin:


NIMEÄMINEN JA KUVAN KATSOMINEN KUVILLA

Tarkoituksena on nimetä kuvassa olevia asioita ja miettiä, miten ne liittyvät erilaisiin paikkoihin. Kuvien katsominen ja asioiden nimeämisen jälkeen lapsi voi katsoa kuvaa ja poimia sieltä yksityiskohtia. Tarkoituksena on kyetä erottelemaan kuvasta löytyviä asioita ja niiden ominaisuuksia, joten aikuisen tulee ohjata lapsen tarkkaavuutta olennaisiin yksityiskohtiin etsittävässä asiassa. Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

ESIOPETUKSEN ALKUKARTOITUS KUVILLA

Alkukartoitus KuVilla Alkukartoitus paketti on koottu kokoamalla yhteen ajatuksia siitä, mitä taitoja ja valmiuksia esiopetuksen alussa olisi hyvä tarkastella. Itse olen lomakkeissa aina kaivannut sitä, että olisi palavereissa voinut näyttää huoltajille, minkälaisia tehtävät olivat. Siksi koontilomakkeesta tuli sellainen että myös se sisältää kuvia. Palautelomakkeessa olevat kuvat sisältävät myös oikeat vastaukset tehtäviin. Alkukartoituksessa on tarkoitus tarkastella kielellisiä ja matemaattisia valmiuksia. Kielellisiä valmiuksia tarkastellaan kirjainten, ohjeiden mukaan toimimisen, käsitteiden ja nimeämisen kautta. Matemaattisia valmiuksia tarkastellaan lukujonotaitojen, numerohahmojen tunnistamisen ja matemaattisten käsitteiden näkökulmista.  Esiopetus on lyhyt aika ja on hyvä että vuoden aikana pystytään opillisesti kehittymään mahdollisimman hyvin. En siis halua puhua testistä, vaan taitojen kartuttamisesta, koska tieto auttaa kohdentamaan toimintaa tarkoituksenmukaisella t

Aloitustehtävät 5-vuotiaille

Aloitustehtävät 5- vuotiaille KuVilla 1. Ohjeen mukaan toimiminen 2. Nopea nimeäminen 3. Lukumäärien 1-10 yhdistäminen toisiinsa 4. Muotojen värittäminen oikealla värillä 5. Numeron yhdistäminen lukumäärään (1-5) 6. Samanlaisen löytäminen ja yhdistäminen 7. Kuvion mallintaminen 8. Kynällä seuraaminen 9. Reitin löytäminen luokse 10. Mikä riviltä puuttuu? (Sarjalainen muistin tehtävä) Tehtävien alussa palautelomakkeet ja tehtävien ratkaisut helposti saatavilla yhdestä paikkaa. Ohjeen mukaan tekeminen Tehtävä sisältää käsitteitä, värejä ja erimittaisia ohjeita  Lukumäärien yhdistäminen toisiinsa (luvut 1-10) Muotojen värittäminen oikeilla väreillä Väritä numeron mukainen lukumäärä (luvut 1-5) Samanlaisen kuvion etsiminen ja kuvioiden mallintaminen Kynätehtävät  Mieti mikä kuva puuttuu ja väritä ruutu oikealla värillä Linkki materiaaliin:  https://drive.google.com/

Mikä kuvassa on hassusti -kortit?

  Olen kaivannut omaan työhön arvuutteluja, sekä erilaisia ajatteluntaitojen kehittämiseen liittyviä tehtäviä. Nämä tehtävät auttavat lasta tunnistamaan asioita, jotka eivät ole totta, sekä keskustelemaan siitä, mikä sitten vastaavasti oikeasti olisi totta. Hullunkuriset kortit ajatuksella. Mukava lyhyt leikki tämäkin erilaisiin arjen tilanteisiin 😊 Linkki materiaaliin:  https://drive.google.com/file/d/1l7y84j-pqAPhtWRVTnTpkNKZ0GlMhkPP/view?usp=sharing

KuVilla opetuksen tukena

Tämä aika vaatii kaikilta joustoa ja erilaisia tapoja muokata opetustaan. Mitä KuVilla voi tehdä? Auttaa luomaan visuaalisia tehtäviä kaikkien käyttöön. Yhteisöllisyydessä on voimaa siihen olen uskonut jo ennen ja uskon tämän jälkeen vielä enemmän. Tarkoituksena on julkaista  tehtäviä erilaisilla teemoilla kasvattajien käyttöön.  Ensimmäiset tehtävät käsittelevät visuaalista hahmottamista. Minkälaisia kuvioita nähdään? Minkälaisista osista kuvat koostuvat? Käykää ottamassa tehtävät talteen osoitteesta:  https://drive.google.com/file/d/19A77DWJC9AOdObHlCdAGr9OHQnS1-SCJ/view?usp=drivesdk Metsäretki ja KuVilla Etäilynä täytyy suorittamaan esimerkiksi metsäretkeilyä ja metsän tutkimista. Tein materiaalia, jota voi toimittaa huoltajille koteihin tai toteuttaa varhaiskasvatuksessa tai esiopetuksessa. Voimia, viisaita ajatuksia ja toivoa näihin aikoihin. Olkoon oppiminen, ajattelu ja oivaltaminen edelleen iloa tuovia asioita ❤️ Linkki tulostettavaan mater

Pääsiäinen KuVilla

Erilaisia pääsiäiseen liittyviä tehtäviä, esimerkiksi laskemista, käsitteitä,  kynäharjoituksia, kuvan katsomista ja eroavaisuuksien etsimistä.  Materiaalit löydät:  https://drive.google.com/file/d/1_PJUKc9bB25biM3uBwFz_w96RwbsMF8I/view?usp=sharing