Siirry pääsisältöön

KuVilla ja arkinen sanasto

Arkisen sanaston vahvistaminen kuvien avulla on tärkeää. Sanalle on hyvä alkaa tulla kuvallista vastiketta, jolloin puhutaan kuvallisen datan muodostumisesta. Puhutaan myös mielessä olevista muoteista, johon näkemämme peilautuu. Varhaiskasvatuksessa on tärkeää rakentaa ja luoda kuvallista dataa, jotta muotteja alkaisi mieleen syntyä mahdollisimman paljon. Mielessä on näitä muotteja ja vaikkei muotti täysin sellaisenaan vastaa näkemäämme se kuitenkin sisältää riittävästi piirteitä, jolloin tunnistamme sen mitä näemme. On tärkeää että oppimisympäristö on sellainen että se tarjoaa nähtävää, opettaa katsomaan ja osoittaa tiedonkäsittelyyn oikean suunnan.

Arkisen sanaston vahvistaminen ensin KuVilla nimeämisen kautta niin, että sana kuva vastaavuutta alkaa syntyä.Linkki materiaaliin: https://drive.google.com/file/d/1xNxkHJvZJ_oHRxMEasOV6FJTjBXJY4CW/view?usp=drivesdk

Arkisen sanaston harjoittelua voi vahvistaa erilaisia tehtäviä tekemällä.

Linkki materiaaliin: https://drive.google.com/file/d/1CJqcZPBirf8oVs9UO_tkmlUO2MzEpDBj/view?usp=drivesdk

Arkisen sanaston harjoitteluun voi lisätä leikillisyyttä erilaisten hassuttelujen kautta. Lapset pitävät sellaisten kuvien katsomisesta, joissa joku on hassusti. Lapsi joutuu suuntaamaan katsettaan kuvaan ja kysytyn kannalta olennaiseen yksityiskohtaan, jonka kautta tapahtuu jaettua tarkkaavaisuutta. Tehtävissä on kaksi itsenäistä tehtävää lapselle, mutta myös kuvakortit, jotka voi leikata laminoidaan ja laittaa esimerkiksi toimintatuokiossa lorupussiin.
Linkki materiaaliin: https://drive.google.com/file/d/1Xnusb7VzPaxOmVhFYtchybtBV97viKM1/view?usp=drivesdk

Kommentit

  1. Hei!

    Minullaaloittaa lähiopetuksessa kuukausi sitten Suomeen tullut oppilas. Näistä sinun tekemistä Arjen sanat on iso apu suunnitellessani hänelle omaa ohjelmaa viimeisiksi koulupäivksi. KIITOS!

    VastaaPoista
  2. Tosi tärkeää kuulla. Jotenkin sitä pysähtyy aina sen äärelle, että joku seuraa ja
    käyttää KuVillan materiaalia. Silloin kaikki tulee merkitykselliseksi ❤️

    VastaaPoista

Lähetä kommentti

Tämän blogin suosituimmat tekstit

ESIOPETUKSEN ALKUKARTOITUS KUVILLA

Alkukartoitus KuVilla Alkukartoitus paketti on koottu kokoamalla yhteen ajatuksia siitä, mitä taitoja ja valmiuksia esiopetuksen alussa olisi hyvä tarkastella. Itse olen lomakkeissa aina kaivannut sitä, että olisi palavereissa voinut näyttää huoltajille, minkälaisia tehtävät olivat. Siksi koontilomakkeesta tuli sellainen että myös se sisältää kuvia. Palautelomakkeessa olevat kuvat sisältävät myös oikeat vastaukset tehtäviin. Alkukartoituksessa on tarkoitus tarkastella kielellisiä ja matemaattisia valmiuksia. Kielellisiä valmiuksia tarkastellaan kirjainten, ohjeiden mukaan toimimisen, käsitteiden ja nimeämisen kautta. Matemaattisia valmiuksia tarkastellaan lukujonotaitojen, numerohahmojen tunnistamisen ja matemaattisten käsitteiden näkökulmista.  Esiopetus on lyhyt aika ja on hyvä että vuoden aikana pystytään opillisesti kehittymään mahdollisimman hyvin. En siis halua puhua testistä, vaan taitojen kartuttamisesta, koska tieto auttaa kohdentamaan toimintaa tarkoituksenmukaisella t

Aloitustehtävät 5-vuotiaille

Aloitustehtävät 5- vuotiaille KuVilla 1. Ohjeen mukaan toimiminen 2. Nopea nimeäminen 3. Lukumäärien 1-10 yhdistäminen toisiinsa 4. Muotojen värittäminen oikealla värillä 5. Numeron yhdistäminen lukumäärään (1-5) 6. Samanlaisen löytäminen ja yhdistäminen 7. Kuvion mallintaminen 8. Kynällä seuraaminen 9. Reitin löytäminen luokse 10. Mikä riviltä puuttuu? (Sarjalainen muistin tehtävä) Tehtävien alussa palautelomakkeet ja tehtävien ratkaisut helposti saatavilla yhdestä paikkaa. Ohjeen mukaan tekeminen Tehtävä sisältää käsitteitä, värejä ja erimittaisia ohjeita  Lukumäärien yhdistäminen toisiinsa (luvut 1-10) Muotojen värittäminen oikeilla väreillä Väritä numeron mukainen lukumäärä (luvut 1-5) Samanlaisen kuvion etsiminen ja kuvioiden mallintaminen Kynätehtävät  Mieti mikä kuva puuttuu ja väritä ruutu oikealla värillä Linkki materiaaliin:  https://drive.google.com/

Mikä kuvassa on hassusti -kortit?

  Olen kaivannut omaan työhön arvuutteluja, sekä erilaisia ajatteluntaitojen kehittämiseen liittyviä tehtäviä. Nämä tehtävät auttavat lasta tunnistamaan asioita, jotka eivät ole totta, sekä keskustelemaan siitä, mikä sitten vastaavasti oikeasti olisi totta. Hullunkuriset kortit ajatuksella. Mukava lyhyt leikki tämäkin erilaisiin arjen tilanteisiin 😊 Linkki materiaaliin:  https://drive.google.com/file/d/1l7y84j-pqAPhtWRVTnTpkNKZ0GlMhkPP/view?usp=sharing

KuVilla opetuksen tukena

Tämä aika vaatii kaikilta joustoa ja erilaisia tapoja muokata opetustaan. Mitä KuVilla voi tehdä? Auttaa luomaan visuaalisia tehtäviä kaikkien käyttöön. Yhteisöllisyydessä on voimaa siihen olen uskonut jo ennen ja uskon tämän jälkeen vielä enemmän. Tarkoituksena on julkaista  tehtäviä erilaisilla teemoilla kasvattajien käyttöön.  Ensimmäiset tehtävät käsittelevät visuaalista hahmottamista. Minkälaisia kuvioita nähdään? Minkälaisista osista kuvat koostuvat? Käykää ottamassa tehtävät talteen osoitteesta:  https://drive.google.com/file/d/19A77DWJC9AOdObHlCdAGr9OHQnS1-SCJ/view?usp=drivesdk Metsäretki ja KuVilla Etäilynä täytyy suorittamaan esimerkiksi metsäretkeilyä ja metsän tutkimista. Tein materiaalia, jota voi toimittaa huoltajille koteihin tai toteuttaa varhaiskasvatuksessa tai esiopetuksessa. Voimia, viisaita ajatuksia ja toivoa näihin aikoihin. Olkoon oppiminen, ajattelu ja oivaltaminen edelleen iloa tuovia asioita ❤️ Linkki tulostettavaan mater

Pääsiäinen KuVilla

Erilaisia pääsiäiseen liittyviä tehtäviä, esimerkiksi laskemista, käsitteitä,  kynäharjoituksia, kuvan katsomista ja eroavaisuuksien etsimistä.  Materiaalit löydät:  https://drive.google.com/file/d/1_PJUKc9bB25biM3uBwFz_w96RwbsMF8I/view?usp=sharing