Siirry pääsisältöön

Korona KuVilla

Olen pitkään pohtinut sitä, miten haluan tästä tilanteesta materiaalia luoda ja tehdä. Kuvalla on valtava voima myös tunteiden synnyttämisessä ja siksi tällaisten asioiden käsittelemisen tulisi aina olla harkittua ja pohdittua. Tarkoitus ei ole luoda ahdistusta tai tietoisuutta sellaisesta, mihin lapsen ajattelun rakenteet eivät vielä ole valmiit, vaan auttaa ymmärtämään ja jotenkin lapsen maailmaan tulee aina luoda myös valoa. 

Ihana ajatus viime aikoina ovat olleet talojen ikkunoille ilmestyneet nallet. Tällaisiin konkreettisiin sydämen tekoihin lasta voidaan kannustaa ja ohjata. Koin itsekin tärkeäksi, että Koronan näkyväksi tekemisen toinen puoli keskittyy siihen hyvään ja konkreettiseen, mitä lapsi voi tässä poikkeuksellisessa tilanteessa tehdä.

Tällaisten keinojen kautta asiasta voi lapsen kanssa keskustella.LINKKI MATERIAALIIN:


Koulut aukeavat, millaisia ohjeistukset voisivat olla KuVilla?


Olen tehnyt muutaman ohjeistukseen koulun ja eskareiden aukeamiseen liittyen. Lapselle on hyvä tehdä näkyväksi niitä asioita, joita olisi hyvÄ noudattaa. Etäisyyden pitäminen voi lapsille olla vaikeaa, mutta lapsen kanssa voi kuitenkin keskustella siitä, miksi etäisyyden pitäminen tulisi huomioida ja on tärkeää. Kouluihin tuleminen ja hakeminen muuttuu. Ulkoiluja ja ruokailua porrastetaan. Tässä muutama KuVilla vinkki siihen, miten niitä asioita voi tehdä lapselle näkyväksi. 


Ensin muutama ohjeistus, jotka on hyvä ottaa huomioonTulo-, ja hakutulanteisiin liittyvät ohjeistukset

Ruokailuun liittyvät ohjeistuksetMuutama ohjaava toimintataulu esimerkiksi eteisessä tai ruokailuissa käytettäväksi

Korona ja väittämät

Koronasta ja siihen liittyvistä rajoituksista voi keskustella yhteisesti lasten kanssa väittämien muodossa.
Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

ESIOPETUKSEN ALKUKARTOITUS KUVILLA

Alkukartoitus KuVilla Alkukartoitus paketti on koottu kokoamalla yhteen ajatuksia siitä, mitä taitoja ja valmiuksia esiopetuksen alussa olisi hyvä tarkastella. Itse olen lomakkeissa aina kaivannut sitä, että olisi palavereissa voinut näyttää huoltajille, minkälaisia tehtävät olivat. Siksi koontilomakkeesta tuli sellainen että myös se sisältää kuvia. Palautelomakkeessa olevat kuvat sisältävät myös oikeat vastaukset tehtäviin. Alkukartoituksessa on tarkoitus tarkastella kielellisiä ja matemaattisia valmiuksia. Kielellisiä valmiuksia tarkastellaan kirjainten, ohjeiden mukaan toimimisen, käsitteiden ja nimeämisen kautta. Matemaattisia valmiuksia tarkastellaan lukujonotaitojen, numerohahmojen tunnistamisen ja matemaattisten käsitteiden näkökulmista.  Esiopetus on lyhyt aika ja on hyvä että vuoden aikana pystytään opillisesti kehittymään mahdollisimman hyvin. En siis halua puhua testistä, vaan taitojen kartuttamisesta, koska tieto auttaa kohdentamaan toimintaa tarkoituksenmukaisella t

Aloitustehtävät 5-vuotiaille

Aloitustehtävät 5- vuotiaille KuVilla 1. Ohjeen mukaan toimiminen 2. Nopea nimeäminen 3. Lukumäärien 1-10 yhdistäminen toisiinsa 4. Muotojen värittäminen oikealla värillä 5. Numeron yhdistäminen lukumäärään (1-5) 6. Samanlaisen löytäminen ja yhdistäminen 7. Kuvion mallintaminen 8. Kynällä seuraaminen 9. Reitin löytäminen luokse 10. Mikä riviltä puuttuu? (Sarjalainen muistin tehtävä) Tehtävien alussa palautelomakkeet ja tehtävien ratkaisut helposti saatavilla yhdestä paikkaa. Ohjeen mukaan tekeminen Tehtävä sisältää käsitteitä, värejä ja erimittaisia ohjeita  Lukumäärien yhdistäminen toisiinsa (luvut 1-10) Muotojen värittäminen oikeilla väreillä Väritä numeron mukainen lukumäärä (luvut 1-5) Samanlaisen kuvion etsiminen ja kuvioiden mallintaminen Kynätehtävät  Mieti mikä kuva puuttuu ja väritä ruutu oikealla värillä Linkki materiaaliin:  https://drive.google.com/

Mikä kuvassa on hassusti -kortit?

  Olen kaivannut omaan työhön arvuutteluja, sekä erilaisia ajatteluntaitojen kehittämiseen liittyviä tehtäviä. Nämä tehtävät auttavat lasta tunnistamaan asioita, jotka eivät ole totta, sekä keskustelemaan siitä, mikä sitten vastaavasti oikeasti olisi totta. Hullunkuriset kortit ajatuksella. Mukava lyhyt leikki tämäkin erilaisiin arjen tilanteisiin 😊 Linkki materiaaliin:  https://drive.google.com/file/d/1l7y84j-pqAPhtWRVTnTpkNKZ0GlMhkPP/view?usp=sharing

KuVilla opetuksen tukena

Tämä aika vaatii kaikilta joustoa ja erilaisia tapoja muokata opetustaan. Mitä KuVilla voi tehdä? Auttaa luomaan visuaalisia tehtäviä kaikkien käyttöön. Yhteisöllisyydessä on voimaa siihen olen uskonut jo ennen ja uskon tämän jälkeen vielä enemmän. Tarkoituksena on julkaista  tehtäviä erilaisilla teemoilla kasvattajien käyttöön.  Ensimmäiset tehtävät käsittelevät visuaalista hahmottamista. Minkälaisia kuvioita nähdään? Minkälaisista osista kuvat koostuvat? Käykää ottamassa tehtävät talteen osoitteesta:  https://drive.google.com/file/d/19A77DWJC9AOdObHlCdAGr9OHQnS1-SCJ/view?usp=drivesdk Metsäretki ja KuVilla Etäilynä täytyy suorittamaan esimerkiksi metsäretkeilyä ja metsän tutkimista. Tein materiaalia, jota voi toimittaa huoltajille koteihin tai toteuttaa varhaiskasvatuksessa tai esiopetuksessa. Voimia, viisaita ajatuksia ja toivoa näihin aikoihin. Olkoon oppiminen, ajattelu ja oivaltaminen edelleen iloa tuovia asioita ❤️ Linkki tulostettavaan mater

Pääsiäinen KuVilla

Erilaisia pääsiäiseen liittyviä tehtäviä, esimerkiksi laskemista, käsitteitä,  kynäharjoituksia, kuvan katsomista ja eroavaisuuksien etsimistä.  Materiaalit löydät:  https://drive.google.com/file/d/1_PJUKc9bB25biM3uBwFz_w96RwbsMF8I/view?usp=sharing