Siirry pääsisältöön

Ystävyys ja ihmisyys


Ystävänpäivän lähestyessä on hyvä käydä läpi ystävyyttä ja sen mukanaan tuomia ihmisyyteen vahvasti liittyviä taitoja: kuunteleminen, toisten huomioon ottaminen, toisten kunnioittaminen ja arvokkaana näkeminen, toisten mielipiteiden kuunteleminen ja oman mielipiteen ilmaiseminen, lohduttaminen, auttaminen, reiluus, jakaminen, neuvottelut ja keskustelut, sekä katsomisen lisäksi toisen näkeminen.

Yksilökeskeisessä ajassa korostuvat toisten ihmisten huomioon ottamisen tärkeys ja tarve kohdatuksi tulemisesta. Tabermanin sanoin "Ihminen tarvitsee ihmistä ollakseen ihminen ihmiselle". Emme ole syntyneet olemaan yksin. Tästä luin faktaa tehdyn tutkimuksen muodossa. 

Ihmisyyden taitojen opetteleminen ja ystävyyden taidot auttavat näkemään toisen ihmisen ja kunnioittamaan hänen mielipiteitään. On tärkeää kuunnella toista ihmistä.

Ystävyyteen liittyvien taitojen kuvat on tehty Papunetissä ja tilannekuviin löytyy linkki Pinterestiin tai koottuna myös PDF-tiedostona materiaalilinkistä.


Mitä ystävyyden taitoihin sitten kuuluu?  


Ystävyyden taidot katsottiin ensin yhteisesti läpi ja sen jälkeen pelattiin samoilla (18kuvalla) ystävyyden lottoa. Lotossa oli 6 erilaista alustaa. Kuvat nostettiin rasiasta yksi kerrallaan. Merkitys kuvalle käytiin vielä uudelleen läpi, jonka jälkeen merkittiin kuva.
Kuvalotto alustat ystävyydestä


Sen jälkeen käytiin läpi erilaisia ystävyyteen liittyviä tilanteita. Lapset saivat näyttää hymiöillä, oliko tilanne iloinen vai surullinen. Kuvien kautta oli hyvä pohtia myös sitä, mitä tilanteissa oli tapahtunut ja minkälaisia syy-seuraussuhteita niillä voisi olla.

Linkit tilannekuviin pinterestistä tai materiaaleista PDF-tiedostointa.

https://fi.pinterest.com/pin/738660776362747336/


Materiaalit löytyvät osoitteesta:

https://drive.google.com/drive/folders/1WSa66VMjx2oOspo0W_p_-xmn_vy-bzPd?usp=sharing


Ystävyyslorut

Ystävyyteen liittyviä loruja lorupussiin 😘
Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

ESIOPETUKSEN ALKUKARTOITUS KUVILLA

Alkukartoitus KuVilla Alkukartoitus paketti on koottu kokoamalla yhteen ajatuksia siitä, mitä taitoja ja valmiuksia esiopetuksen alussa olisi hyvä tarkastella. Itse olen lomakkeissa aina kaivannut sitä, että olisi palavereissa voinut näyttää huoltajille, minkälaisia tehtävät olivat. Siksi koontilomakkeesta tuli sellainen että myös se sisältää kuvia. Palautelomakkeessa olevat kuvat sisältävät myös oikeat vastaukset tehtäviin. Alkukartoituksessa on tarkoitus tarkastella kielellisiä ja matemaattisia valmiuksia. Kielellisiä valmiuksia tarkastellaan kirjainten, ohjeiden mukaan toimimisen, käsitteiden ja nimeämisen kautta. Matemaattisia valmiuksia tarkastellaan lukujonotaitojen, numerohahmojen tunnistamisen ja matemaattisten käsitteiden näkökulmista.  Esiopetus on lyhyt aika ja on hyvä että vuoden aikana pystytään opillisesti kehittymään mahdollisimman hyvin. En siis halua puhua testistä, vaan taitojen kartuttamisesta, koska tieto auttaa kohdentamaan toimintaa tarkoituksenmukaisella t

Aloitustehtävät 5-vuotiaille

Aloitustehtävät 5- vuotiaille KuVilla 1. Ohjeen mukaan toimiminen 2. Nopea nimeäminen 3. Lukumäärien 1-10 yhdistäminen toisiinsa 4. Muotojen värittäminen oikealla värillä 5. Numeron yhdistäminen lukumäärään (1-5) 6. Samanlaisen löytäminen ja yhdistäminen 7. Kuvion mallintaminen 8. Kynällä seuraaminen 9. Reitin löytäminen luokse 10. Mikä riviltä puuttuu? (Sarjalainen muistin tehtävä) Tehtävien alussa palautelomakkeet ja tehtävien ratkaisut helposti saatavilla yhdestä paikkaa. Ohjeen mukaan tekeminen Tehtävä sisältää käsitteitä, värejä ja erimittaisia ohjeita  Lukumäärien yhdistäminen toisiinsa (luvut 1-10) Muotojen värittäminen oikeilla väreillä Väritä numeron mukainen lukumäärä (luvut 1-5) Samanlaisen kuvion etsiminen ja kuvioiden mallintaminen Kynätehtävät  Mieti mikä kuva puuttuu ja väritä ruutu oikealla värillä Linkki materiaaliin:  https://drive.google.com/

Mikä kuvassa on hassusti -kortit?

  Olen kaivannut omaan työhön arvuutteluja, sekä erilaisia ajatteluntaitojen kehittämiseen liittyviä tehtäviä. Nämä tehtävät auttavat lasta tunnistamaan asioita, jotka eivät ole totta, sekä keskustelemaan siitä, mikä sitten vastaavasti oikeasti olisi totta. Hullunkuriset kortit ajatuksella. Mukava lyhyt leikki tämäkin erilaisiin arjen tilanteisiin 😊 Linkki materiaaliin:  https://drive.google.com/file/d/1l7y84j-pqAPhtWRVTnTpkNKZ0GlMhkPP/view?usp=sharing

KuVilla opetuksen tukena

Tämä aika vaatii kaikilta joustoa ja erilaisia tapoja muokata opetustaan. Mitä KuVilla voi tehdä? Auttaa luomaan visuaalisia tehtäviä kaikkien käyttöön. Yhteisöllisyydessä on voimaa siihen olen uskonut jo ennen ja uskon tämän jälkeen vielä enemmän. Tarkoituksena on julkaista  tehtäviä erilaisilla teemoilla kasvattajien käyttöön.  Ensimmäiset tehtävät käsittelevät visuaalista hahmottamista. Minkälaisia kuvioita nähdään? Minkälaisista osista kuvat koostuvat? Käykää ottamassa tehtävät talteen osoitteesta:  https://drive.google.com/file/d/19A77DWJC9AOdObHlCdAGr9OHQnS1-SCJ/view?usp=drivesdk Metsäretki ja KuVilla Etäilynä täytyy suorittamaan esimerkiksi metsäretkeilyä ja metsän tutkimista. Tein materiaalia, jota voi toimittaa huoltajille koteihin tai toteuttaa varhaiskasvatuksessa tai esiopetuksessa. Voimia, viisaita ajatuksia ja toivoa näihin aikoihin. Olkoon oppiminen, ajattelu ja oivaltaminen edelleen iloa tuovia asioita ❤️ Linkki tulostettavaan mater

Pääsiäinen KuVilla

Erilaisia pääsiäiseen liittyviä tehtäviä, esimerkiksi laskemista, käsitteitä,  kynäharjoituksia, kuvan katsomista ja eroavaisuuksien etsimistä.  Materiaalit löydät:  https://drive.google.com/file/d/1_PJUKc9bB25biM3uBwFz_w96RwbsMF8I/view?usp=sharing