Siirry pääsisältöön

Kielellisten taitojen vahvistaminen KuVilla
Kielellisten taitojen vahvistaminen on varhaiskasvatuksessa tärkeää.
Kielen kehityksen tueksi tarvitaan kielellisesti rikasta ympäristöä. Kieli mahdollistaa esimerkiksi ajattelun, kommunikoinnin, oppimisen, leikin, mielikuvittelun, sekä vuorovaikutuksen. 
Kielellisesti rikas ympäristö toteutuu lapsen maailmassa myös visuaalisuutena ja kuvina, koska se on lapsen luontaisin tapa tiedonkäsittelyyn ja sitä kautta oppimiseen. 

Tarkoituksenani on, että julkaisen blogissa joka viikko kielellisten taitojen vahvistamiseen materiaalia..ainakin siihen saakka kun ideat loppuvat kesken 😚


MONIKKOMUOTOJEN HARJOITTELEMINEN:

Ensimmäisessä tehtävässä tarkoituksena on monikkomuotojen harjoitteleminen. Tehtävän toteutukseksi olen ajatellut niin, että kuvat laitetaan lattialle, joko kaikki kerralla tai sitten pari kerrallaan lapsen iästä riippuen.

MUISTIPELI 

Ensimmäisen muistipelin aiheena ovat VAATTEETMIETI KUMPAA TARKOITAN?

Tehtävän tarkoituksena on harjoitella samankuuloisten sanojen kuullonvaraista erottelua niin, että aikuinen sanoo sanan ja lapsi poimii kuullun perusteella oikean kuvan. Voi toteuttaa kaikki kerrallaan tai pari kerrallaan.LAUSETASOISEN PUHEEN HARJOITTELEMINEN

Tehtävän avulla voidaan harjoitella lausetasoisen puheen muodostamista. Kuvat auttavat lauseen muodostamisessa. MUISTIPELI KULKUNEUVOT

Muistipelin aiheena kulkuneuvot. Suosittelen tulostamaan paksemmalle paperille tai laittamaan taakse pahvin, läpinäkymisen estämiseksi 😚

LINKKI MATERIAALIIN

https://drive.google.com/drive/folders/14oZdXX4JkH89wI6fE6adVYJChoCnvw4R?usp=sharing


ARVUUTTELUT KUVILLA

Vihjeiden antaminen tapahtuu kuvilla. Olen itse tehnyt niin, että otin materiaalin kaksipuolisena, jolloin toiselle puolelle tulee oikea vastaus jonka pystyy lapselle sitten kääntämään ☺️

Arvuutteluja on 10.
https://drive.google.com/file/d/1bBjQk3tKksEfFe9mO2d32tdUcH5IvTvb/view?usp=drivesdkLinkki materiaaliin


MIETI, MISTÄ ON KYSYMYS?

Tähän tehtävään on tehty erikseen kysymystä ohjaavat kortit KuVilla ja arvuutteluun vastaaminen tapahtuu toisen kortin kautta. 

Linkki tehtävään: https://drive.google.com/open?id=18F57dYNwohyiF7dk_4NmiVdocoN9s8YP

Ohjeiden mukaan toimiminen sanallisen ja kuvallisen viestin kautta

Tehtävässä harjoitellaan kielellisiä taitoja, tarkkaavuuden suuntaamista tehtävän kannalta olennaisiin yksityiskohtiin, itsesäätelyä, mutta tehtävä toimii myös hyvänä harjoituksena kuvan katsomisen merkityksen luomiseksi. Lapsi oppii ohjaamaan katsettaan ja poimimaan asioita kuvasta. 


Linkki tehtävään 

Linkki tehtävään

Mikä ei kuulu joukkoon? 
LINNATEHTÄVÄ : KUVITETUT OHJEET
Linnatehtävässä on ohjeita, jotka sisältävät käsitteitä ja monikkomuotoja. Kuvallinen ohjeiden anto auttaa seuraamaan tehtävää ja itseohjautuvaa sitä tehdessä. 

Linkki materiaaliin: https://drive.google.com/file/d/1ZsdQImTfpQZkfAr53899jDSdOs_lE9ZA/view?usp=drivesdk

Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

ESIOPETUKSEN ALKUKARTOITUS KUVILLA

Alkukartoitus KuVilla Alkukartoitus paketti on koottu kokoamalla yhteen ajatuksia siitä, mitä taitoja ja valmiuksia esiopetuksen alussa olisi hyvä tarkastella. Itse olen lomakkeissa aina kaivannut sitä, että olisi palavereissa voinut näyttää huoltajille, minkälaisia tehtävät olivat. Siksi koontilomakkeesta tuli sellainen että myös se sisältää kuvia. Palautelomakkeessa olevat kuvat sisältävät myös oikeat vastaukset tehtäviin. Alkukartoituksessa on tarkoitus tarkastella kielellisiä ja matemaattisia valmiuksia. Kielellisiä valmiuksia tarkastellaan kirjainten, ohjeiden mukaan toimimisen, käsitteiden ja nimeämisen kautta. Matemaattisia valmiuksia tarkastellaan lukujonotaitojen, numerohahmojen tunnistamisen ja matemaattisten käsitteiden näkökulmista.  Esiopetus on lyhyt aika ja on hyvä että vuoden aikana pystytään opillisesti kehittymään mahdollisimman hyvin. En siis halua puhua testistä, vaan taitojen kartuttamisesta, koska tieto auttaa kohdentamaan toimintaa tarkoituksenmukaisella t

Aloitustehtävät 5-vuotiaille

Aloitustehtävät 5- vuotiaille KuVilla 1. Ohjeen mukaan toimiminen 2. Nopea nimeäminen 3. Lukumäärien 1-10 yhdistäminen toisiinsa 4. Muotojen värittäminen oikealla värillä 5. Numeron yhdistäminen lukumäärään (1-5) 6. Samanlaisen löytäminen ja yhdistäminen 7. Kuvion mallintaminen 8. Kynällä seuraaminen 9. Reitin löytäminen luokse 10. Mikä riviltä puuttuu? (Sarjalainen muistin tehtävä) Tehtävien alussa palautelomakkeet ja tehtävien ratkaisut helposti saatavilla yhdestä paikkaa. Ohjeen mukaan tekeminen Tehtävä sisältää käsitteitä, värejä ja erimittaisia ohjeita  Lukumäärien yhdistäminen toisiinsa (luvut 1-10) Muotojen värittäminen oikeilla väreillä Väritä numeron mukainen lukumäärä (luvut 1-5) Samanlaisen kuvion etsiminen ja kuvioiden mallintaminen Kynätehtävät  Mieti mikä kuva puuttuu ja väritä ruutu oikealla värillä Linkki materiaaliin:  https://drive.google.com/

Mikä kuvassa on hassusti -kortit?

  Olen kaivannut omaan työhön arvuutteluja, sekä erilaisia ajatteluntaitojen kehittämiseen liittyviä tehtäviä. Nämä tehtävät auttavat lasta tunnistamaan asioita, jotka eivät ole totta, sekä keskustelemaan siitä, mikä sitten vastaavasti oikeasti olisi totta. Hullunkuriset kortit ajatuksella. Mukava lyhyt leikki tämäkin erilaisiin arjen tilanteisiin 😊 Linkki materiaaliin:  https://drive.google.com/file/d/1l7y84j-pqAPhtWRVTnTpkNKZ0GlMhkPP/view?usp=sharing

KuVilla opetuksen tukena

Tämä aika vaatii kaikilta joustoa ja erilaisia tapoja muokata opetustaan. Mitä KuVilla voi tehdä? Auttaa luomaan visuaalisia tehtäviä kaikkien käyttöön. Yhteisöllisyydessä on voimaa siihen olen uskonut jo ennen ja uskon tämän jälkeen vielä enemmän. Tarkoituksena on julkaista  tehtäviä erilaisilla teemoilla kasvattajien käyttöön.  Ensimmäiset tehtävät käsittelevät visuaalista hahmottamista. Minkälaisia kuvioita nähdään? Minkälaisista osista kuvat koostuvat? Käykää ottamassa tehtävät talteen osoitteesta:  https://drive.google.com/file/d/19A77DWJC9AOdObHlCdAGr9OHQnS1-SCJ/view?usp=drivesdk Metsäretki ja KuVilla Etäilynä täytyy suorittamaan esimerkiksi metsäretkeilyä ja metsän tutkimista. Tein materiaalia, jota voi toimittaa huoltajille koteihin tai toteuttaa varhaiskasvatuksessa tai esiopetuksessa. Voimia, viisaita ajatuksia ja toivoa näihin aikoihin. Olkoon oppiminen, ajattelu ja oivaltaminen edelleen iloa tuovia asioita ❤️ Linkki tulostettavaan mater

Pääsiäinen KuVilla

Erilaisia pääsiäiseen liittyviä tehtäviä, esimerkiksi laskemista, käsitteitä,  kynäharjoituksia, kuvan katsomista ja eroavaisuuksien etsimistä.  Materiaalit löydät:  https://drive.google.com/file/d/1_PJUKc9bB25biM3uBwFz_w96RwbsMF8I/view?usp=sharing